Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Phương Dung
Ầu ơ lý ru con

Dân Ca - Quê Hương
Ru con giấc ngũ , giấc ngũ trưa nồng
Như bông sen nở giữa đồng lúa xanh
Ru con giấc ngũ , giấc ngũ yên lành
Cơn mưa mùa hè về quanh chổ nằm
Ru con mẹ hát , mẹ hát lời trần
Mong con khôn lớn, như mầm lúa non
Ru con tình nghĩa, tình nghiã vuông tròn
Câu ca dao nào vẫn còn trong thơ
   
    Hò ơi... ới lý ru con
    Như cơn gió đậu bờ tre cao
    Hạt nắng lao xao nhớ hôm nào
   Giọt mưa nhè nhẹ, gõ vào thân cây
 
Ầu ơ...hỡi lý ru con
Năm xa, tháng rộng vành nôi xưa
Ngày nắng, đêm mưa dáng mẹ gầy
Canh võng muôn đời
Ầu ơ.. Lý ru con

Nguồn: VG
Lời nhạc: ct.ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ầu ơ lý ru con"