Nguyễn Văn Thái

Em Về Tháng Ba
Hẹn em về kịp tháng ba
Tặng trang vở trắng ép hoa bưởi ngần
Ngạt ngào hương tỏa ngát sân
Ướp thư mực tím vui chân tới trường

Em về tháng ba thân thương
Hoa xoan rụng tím con đường mình mơ
Gió đông giục giã cành tơ
Du dương tiếng sáo ngây thơ mây trời

Đầu làng cây gạo đỏ tươi
Như bông hoa lửa rực ngời tháng ba
Khát khao ngóng đợi người xa
Em ơi hãy nhớ màu hoa tìm về!

Đông tàn còn chút nhiêu khê
Nàng Bân xong áo hoa lê điểm cành
Thanh minh ríu rít Yến Oanh
Cúc tần vàng óng tơ hồng. Hè sang!

Nguyễn Văn Thái
13-3-2023/1627

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Em Về Tháng Ba"