Vivi

Bạn sa trường tri kỷ


Nhớ từ thuở ta dọc ngang ngang dọc
Chốn sa trường hống hách với đạn bom
Từ sáng tinh sương cho đến hoàng hôn
Màu áo trận nhuộm bạc màu khói súng
 
Chiến công oanh liệt, nam nhi chi chí
Giữa rừng xanh, băng lau lách xông pha
Đạp hầm chông, đuổi giặc khỏi thôn nhà
Bước giày shô tung hoành chưa phỉ sức
 
Tháng tư đen! Non Sông cài tang trắng
Áo trận thay màu “Lao Cải” bơ vơ
Vắt đau thương, Mẹ gạt lệ thẩn thờ
Tìm thăm con chốn rừng sâu đày đọa
 
Nay lìa xứ, lang thang miền băng tuyết
Sống âm thầm nhìn tuyết rụng đơn cô
Mỗi hạt tuyết trắng là những nấm mồ
Chôn đời ta, bạn gió sương tri kỷ
 
Ôi nhớ quá bạn bây giờ đáy mộ
Nơi góc rừng hoang chẳng bóng người thăm
Đời của ta còn biệt xứ xa xăm
Đây nén hương tình lệ tràn cầu nguyện !
 
Trương Hiếu (Vivi)
Norway 27.4/2023

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 5 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Bạn sa trường tri kỷ"