CSL

Anh phải về đâu


Anh muốn về nhưng anh phải về đâu
Nắng cuối thu vẫn nồng nàn em ạ
Bàn tay anh lỡ làng thêm xa lạ
Không gom nổi về chút lửa yêu thương
 
Anh về đâu khi ở ngã ba đường
Nơi khi trước anh về,người đứng đợi
Gió lê thê nắng đầu đông đến vội
Phía chân trời chim lũ lượt,về đâu?
 
Thu chẳng buồn thu cũng sẽ quên mau
Chỉ riêng anh vẫn buồn không quên được
Đông đến rồi có vơi niềm ao ước
Ngọn lửa lòng ai sẽ thắp cho anh?
 
Thu ngập ngừng chút hạt nắng mong manh
Trên lối nhỏ gió đùa gom xác lá
Lạnh lùng chưa!đông buông lời từ tạ
Tiễn thu tàn và tiễn..một tình yêu
 
05/11/2005
CSL

Được bạn: Ct.Ly
Đăng lên ngày 30/12/2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Anh phải về đâu"